Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Student Adrianna21/Female/Poland Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 603 Deviations 6,467 Comments 24,182 Pageviews
×

Newest Deviations

What I think about Non-binary by Adula11
Mature content
What I think about Non-binary :iconadula11:Adula11 2 15
Pyrite by Adula11 Pyrite :iconadula11:Adula11 2 0 Black Pearl doodle by Adula11 Black Pearl doodle :iconadula11:Adula11 2 0 Black Dahlia as ghost by Adula11 Black Dahlia as ghost :iconadula11:Adula11 2 0 Black Dahlia by Adula11 Black Dahlia :iconadula11:Adula11 4 0 Knightgirl doodle by Adula11 Knightgirl doodle :iconadula11:Adula11 6 0 Demon and his lover by Adula11 Demon and his lover :iconadula11:Adula11 0 0 3 portraits by Adula11 3 portraits :iconadula11:Adula11 0 0 Doodlegore #3 - strange heads and necks by Adula11 Doodlegore #3 - strange heads and necks :iconadula11:Adula11 2 0 Type of horns by Adula11 Type of horns :iconadula11:Adula11 0 0 Doodlegore #2 - horns and hooks by Adula11 Doodlegore #2 - horns and hooks :iconadula11:Adula11 4 0 Pete Burns's style hair by Adula11 Pete Burns's style hair :iconadula11:Adula11 1 0 Doodlegore #1 - girl with an axe by Adula11 Doodlegore #1 - girl with an axe :iconadula11:Adula11 1 2 The demongirl by Adula11 The demongirl :iconadula11:Adula11 0 0 King vs. Hesher by Adula11 King vs. Hesher :iconadula11:Adula11 3 0 Kim by Adula11 Kim :iconadula11:Adula11 3 0

Favourites

Stamp: Homework by Username-91 Stamp: Homework :iconusername-91:Username-91 8 0 Crimson by cutgut Crimson :iconcutgut:cutgut 1,350 0 Coexist Final by jiangweisen Coexist Final :iconjiangweisen:jiangweisen 5 0 Black pearl 2 by Idnowhatever Black pearl 2 :iconidnowhatever:Idnowhatever 43 4 ''A Favour'' | Pink Diamond Fan Art by Jesuka ''A Favour'' | Pink Diamond Fan Art :iconjesuka:Jesuka 108 14 [8] Pearl Pilot - Steven Universe (Pixel Art) by Cacazinha77 [8] Pearl Pilot - Steven Universe (Pixel Art) :iconcacazinha77:Cacazinha77 51 5 Mailman by Imaplatypus Mailman :iconimaplatypus:Imaplatypus 107 7 [SU SPOILERS] New Moms by Sangled
Mature content
[SU SPOILERS] New Moms :iconsangled:Sangled 115 17
Vaporeon Lazuli by norithecat Vaporeon Lazuli :iconnorithecat:norithecat 51 2 Stevonnie by WallyWind Stevonnie :iconwallywind:WallyWind 167 11 What Ever by lv-a42 What Ever :iconlv-a42:lv-a42 17 1 Kurshana sketches 1 by FuriarossaAndMimma Kurshana sketches 1 :iconfuriarossaandmimma:FuriarossaAndMimma 8 0 Focus by Arolem Focus :iconarolem:Arolem 13 3 VILLAINOUS. by MRGODZILLAJODEDOR VILLAINOUS. :iconmrgodzillajodedor:MRGODZILLAJODEDOR 158 9 Demon Tree by Redsam6 Demon Tree :iconredsam6:Redsam6 22 5 INCUB by AbaddonArtwork INCUB :iconabaddonartwork:AbaddonArtwork 14 4

Friends

Groups

Donate

Adula11 has started a donation pool!
78 / 500
For CORE and other stuff.

You must be logged in to donate.
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Apr 6, 2017, 12:16:27 AM
  15
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Feb 17, 2017, 7:35:42 AM
  9
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Feb 18, 2016, 9:41:36 PM
  1
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Nov 15, 2015, 11:55:46 AM
  6
 • :iconcantinacomics:
  cantinacomics
  Donated May 7, 2015, 8:34:55 AM
  10
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Apr 12, 2015, 7:40:06 AM
  7
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Mar 15, 2015, 6:02:57 AM
  10
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Oct 16, 2014, 3:45:40 AM
  3
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Oct 10, 2014, 10:18:34 AM
  7
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Sep 15, 2014, 4:22:20 AM
  1

deviantID

Interests

Activity


What do you think - should I start do the requests/commissions or not?
OK, dosyć długo zastanawiałam się nad tym, czy powinnam się "sprzedać" i zacząć robić zlecenia za pointsy bądź kasę. Myśl o tym spotęgowała się w trakcie spoglądania na wielu artystów, którzy mnie fascynują, a którzy postanowili tylko i wyłącznie przyjmować zlecenia za pieniądze, zaniechając requesty do reszty. Jeszcze większa myśl się pojawiała w momencie, gdy zaczęłam posiadać zbyt ogromną ilość czasu i chęci do rysowania, niestety tylko nie wiedziałam, czego.

To spowodowało, że tworzę ten wątek. Commisiony na początku będą u mnie zlecane jedynie za pointsy, gdyż większość ludzi w internecie obraca się w walucie dolara, a mi to nie jest zbytnio na rękę.

A więc:

Szkice: Wrath by Adula11 10 :points: - portrety, postacie
Ocieniowane szkice: When The Past reminds you by Adula11 12 :points: - portrety, postacie, postacie+otoczenie, itp.
Kolor tradycyjny: Like siblings by Adula11 15 :points: - postacie, portrety
Kolor tradycyjny: Queen of CreepySea by Adula11 18-20 :points: - więcej niż jedna postać, z otoczeniem, także komiks
Szkic cyfrowy (+czerń/biel): Black Onyx by Adula11 20 :points: - postacie, portrety
Kolor cyfrowy: Hesher and Mileena by Adula11 25-30 :points: - postacie, niezbyt szczegółowe
Kolor cyfrowy: The Shine by Adula11 30-40 :points: - postacie+otoczenie, jakieś wykwintne cienie, itp.
Cyfrowa kalka zdjęcia: Xavier Woods with trumpet by Adula11 40-60 :points: - w zależności, czy będzie ona w kolorze, czy w czerni i bieli.

Przyjmuję każdą tematykę prócz golizny i pornografii.
Zlecenia można składać pod tym tematem.

---------------------------------
ENG
---------------------------------

OK, I was wondering long enough for this, if I should "sold out" and start making commisions for points or money. Thought about that was increased, when I was looking for a lot of artist, which fascinate me and whose going to take commisions only for money, reject requests totally. Much bigger thought was shown at the moment, when I've start a lot of time and willingness to drawing, unfortunately I didn't know, what.

This cause making of this journal. At the beginning comissions will be order only for points, because some people on the internet have dollar currency and this is not, what I need at this time.

So:

Sketches: Wrath by Adula11 10 :points: - portaits, characters
Shaded sketches: When The Past reminds you by Adula11 12 :points: - portraits, characters, characters+background, etc.
Traditional color: Like siblings by Adula11 15 :points: - portaits, characters
Traditional color: Queen of CreepySea by Adula11 18-20 :points: - more than one character, with background, comic too
Digital sketch (+black/white): Black Onyx by Adula11 20 :points: - portraits, characters
Digital color: Hesher and Mileena by Adula11 25-30 :points: - characters, without details
Digital color: The Shine by Adula11 30-40 :points: - characters+background, good shading, etc.
Digital tracing of photo (not from base): Xavier Woods with trumpet by Adula11 40-60 :points: - it depends if it's in color or black and white.

I accept every theme without nudes and pornography.
Commisions you can get under this journal.

Comments


Add a Comment:
 
:iconparableboxarchive:
ParableboxArchive Featured By Owner May 16, 2017  New Deviant Hobbyist Artist
youtu.be/lO6eXP7oPh0

Oh and your stuff is cringy. Get off of DA.
Reply
:iconadula11:
Adula11 Featured By Owner May 16, 2017  Student General Artist
Excuse me?
Reply
:iconparableboxarchive:
ParableboxArchive Featured By Owner May 16, 2017  New Deviant Hobbyist Artist
You heard me.
Reply
:iconadula11:
Adula11 Featured By Owner May 17, 2017  Student General Artist
Why you do this?
Reply
(1 Reply)
:icontherandomgirlxd:
TheRandomGirlXD Featured By Owner May 14, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks for the Fav 
Reply
:iconmmpratt99:
mmpratt99 Featured By Owner May 13, 2017  Professional General Artist
Thank you many for :+fav:ing Pointillism Slenderman
Reply
:icongivethemcake:
GiveThemCake Featured By Owner May 12, 2017  New Deviant
Hello! I'm new to dA please visit me if you're ever in the mood for cake!  :dance::icongoldenplattercakeplz:
Reply
:iconjunksprite:
Junksprite Featured By Owner May 11, 2017  Professional Digital Artist
Ty for the fave :)
Reply
:iconchricko:
chricko Featured By Owner May 11, 2017
Thanks for the fav!
Reply
:iconcomickpro:
Comickpro Featured By Owner May 9, 2017  Professional Traditional Artist
Thanks for the watch :)
Reply
Add a Comment: