Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Student Adrianna21/Female/Poland Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 585 Deviations 6,367 Comments 23,718 Pageviews
×

Newest Deviations

Easter Bunny :iconadula11:Adula11 7 2 Nephrite (Floriefend's OC) :iconadula11:Adula11 8 2 Aerodash :iconadula11:Adula11 4 0 Walter :iconadula11:Adula11 5 2 Hesher ksiadz :iconadula11:Adula11 3 0 That pear :iconadula11:Adula11 3 0
Mature content
When I heard he died :iconadula11:Adula11 0 0
Stone Cold Steve Austin :iconadula11:Adula11 8 0 Goldberg :iconadula11:Adula11 8 0 Holly Blue and Mettaton (+speedpaint) :iconadula11:Adula11 10 4 Watch out :iconadula11:Adula11 7 6 Yurio WIP :iconadula11:Adula11 2 0 Dollhead :iconadula11:Adula11 5 5 Archeological skull :iconadula11:Adula11 7 0 Undertaker and Goldberg :iconadula11:Adula11 8 0 Xavier Woods with trumpet :iconadula11:Adula11 9 0

Favourites

Introducing...... ALLEY! :iconalleycatwoman127:alleycatwoman127 16 6 Sonic Roommates AU - Derek :iconalleycatwoman127:alleycatwoman127 34 4 SU - It's over, isn't it? :icontanita-sama:Tanita-sama 188 19 SU - The Square Mom is watching you :icontanita-sama:Tanita-sama 122 8 SU: Peridot Sculpture [Commission] :iconarnne:Arnne 88 4 Silent Scream :iconkawacy:kawacy 3,280 72 Lapis is dead inside :iconpakamaka:pakamaka 38 4 Big Head :iconlefthandofdoom:LeftHandOfDoom 87 9 The Creators lie to us :iconpukuro:Pukuro 18 0 Iconic Wrestlers :iconrolito86:rolito86 5 0 Snowflake :iconpiofoks:piofoks 48 2 WWE Asuka :iconbaguettepang:baguettepang 5 0 Banshee :iconlicamtapictures:LicamtaPictures 16 0 Hel/Goddess of Underworld. :iconlicamtapictures:LicamtaPictures 20 0 Selfie! No. 2 :iconpurplecomet5:PurpleComet5 29 8 Burn It Down :iconpurplecomet5:PurpleComet5 57 13

Friends

Groups

Donate

Adula11 has started a donation pool!
78 / 500
For CORE and other stuff.

You must be logged in to donate.
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Apr 6, 2017, 12:16:27 AM
  15
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Feb 17, 2017, 7:35:42 AM
  9
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Feb 18, 2016, 9:41:36 PM
  1
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Nov 15, 2015, 11:55:46 AM
  6
 • :iconcantinacomics:
  cantinacomics
  Donated May 7, 2015, 8:34:55 AM
  10
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Apr 12, 2015, 7:40:06 AM
  7
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Mar 15, 2015, 6:02:57 AM
  10
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Oct 16, 2014, 3:45:40 AM
  3
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Oct 10, 2014, 10:18:34 AM
  7
 • :icondahub:
  dAhub
  Donated Sep 15, 2014, 4:22:20 AM
  1

deviantID

Interests

Activity


What do you think - should I start do the requests/commissions or not?
OK, dosyć długo zastanawiałam się nad tym, czy powinnam się "sprzedać" i zacząć robić zlecenia za pointsy bądź kasę. Myśl o tym spotęgowała się w trakcie spoglądania na wielu artystów, którzy mnie fascynują, a którzy postanowili tylko i wyłącznie przyjmować zlecenia za pieniądze, zaniechając requesty do reszty. Jeszcze większa myśl się pojawiała w momencie, gdy zaczęłam posiadać zbyt ogromną ilość czasu i chęci do rysowania, niestety tylko nie wiedziałam, czego.

To spowodowało, że tworzę ten wątek. Commisiony na początku będą u mnie zlecane jedynie za pointsy, gdyż większość ludzi w internecie obraca się w walucie dolara, a mi to nie jest zbytnio na rękę.

A więc:

Szkice: Wrath by Adula11 10 :points: - portrety, postacie
Ocieniowane szkice: When The Past reminds you by Adula11 12 :points: - portrety, postacie, postacie+otoczenie, itp.
Kolor tradycyjny: Like siblings by Adula11 15 :points: - postacie, portrety
Kolor tradycyjny: Queen of CreepySea by Adula11 18-20 :points: - więcej niż jedna postać, z otoczeniem, także komiks
Szkic cyfrowy (+czerń/biel): Black Onyx by Adula11 20 :points: - postacie, portrety
Kolor cyfrowy: Hesher and Mileena by Adula11 25-30 :points: - postacie, niezbyt szczegółowe
Kolor cyfrowy: The Shine by Adula11 30-40 :points: - postacie+otoczenie, jakieś wykwintne cienie, itp.
Cyfrowa kalka zdjęcia: Xavier Woods with trumpet by Adula11 40-60 :points: - w zależności, czy będzie ona w kolorze, czy w czerni i bieli.

Przyjmuję każdą tematykę prócz golizny i pornografii.
Zlecenia można składać pod tym tematem.

---------------------------------
ENG
---------------------------------

OK, I was wondering long enough for this, if I should "sold out" and start making commisions for points or money. Thought about that was increased, when I was looking for a lot of artist, which fascinate me and whose going to take commisions only for money, reject requests totally. Much bigger thought was shown at the moment, when I've start a lot of time and willingness to drawing, unfortunately I didn't know, what.

This cause making of this journal. At the beginning comissions will be order only for points, because some people on the internet have dollar currency and this is not, what I need at this time.

So:

Sketches: Wrath by Adula11 10 :points: - portaits, characters
Shaded sketches: When The Past reminds you by Adula11 12 :points: - portraits, characters, characters+background, etc.
Traditional color: Like siblings by Adula11 15 :points: - portaits, characters
Traditional color: Queen of CreepySea by Adula11 18-20 :points: - more than one character, with background, comic too
Digital sketch (+black/white): Black Onyx by Adula11 20 :points: - portraits, characters
Digital color: Hesher and Mileena by Adula11 25-30 :points: - characters, without details
Digital color: The Shine by Adula11 30-40 :points: - characters+background, good shading, etc.
Digital tracing of photo (not from base): Xavier Woods with trumpet by Adula11 40-60 :points: - it depends if it's in color or black and white.

I accept every theme without nudes and pornography.
Commisions you can get under this journal.

Comments


Add a Comment:
 
:icontigerlilyteahouse:
Tigerlilyteahouse Featured By Owner Apr 17, 2017  Student Digital Artist
Thanks for the fav! Love 
Reply
:iconndzhang:
Ndzhang Featured By Owner Apr 8, 2017  Hobbyist General Artist
Thanks for the fav! It'd mean a lot to me if you gave me a watch, I just started recently but I try to upload regularly :)
Reply
:iconbyback92:
byback92 Featured By Owner Apr 7, 2017
Thanks for the fav
Reply
:iconsupervegito9000:
SuperVegito9000 Featured By Owner Apr 5, 2017  Student Artist
Thanks for the fave.
Reply
:iconfredstesney:
FredStesney Featured By Owner Apr 4, 2017   Digital Artist
Thanks for the fave!
Reply
:iconkaylane-rodrigues:
Kaylane-Rodrigues Featured By Owner Mar 17, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thank you for the favorite!
Reply
:icontumblezee:
TumbleZee Featured By Owner Mar 17, 2017
Thanks for the fave !
Reply
:iconndzhang:
Ndzhang Featured By Owner Mar 14, 2017  Hobbyist General Artist
Ay thanks a lot for the fav! It'd mean a lot to me if you gave me a watch, I just started recently but I try to keep my page updated :) 
Reply
:iconadula11:
Adula11 Featured By Owner Mar 15, 2017  Student General Artist
You're welcome and good luck ^^
Reply
:iconndzhang:
Ndzhang Featured By Owner Mar 15, 2017  Hobbyist General Artist
Thank you so much <3
Reply
Add a Comment: